ZORGSAMEN

APPLICATIE

___

Opdracht

__

We hebben de opdracht gekregen om een product te ontwikkelen dat een oplossing biedt voor een (maatschappelijk) probleem. Bovendien moet het product in iteraties getest worden bij de doelgroep en aan de hand van de feedback worden verbeterd.

Als groep hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op mantelzorgers. Uit onderzoek is gebleken dat mantelzorgers overbelast zijn en dat de werkdruk hoog is. Om daar meer zicht op te krijgen hebben wij middels een enquête uitgezocht waardoor zij zich overbelast voelen. Deze enquête is door zo’n 250 mantelzorgers ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat communicatie het grootste probleem is.

Na verschillende brainstormsessies hebben wij ervoor gekozen om een applicatie te ontwikkelen die de communicatie tussen de verschillende mantelzorgers verkort en verbetert. De doelgroep is erg breed en juist hierom hebben wij ervoor gekozen om het zo eenvoudig mogelijk te maken en toegankelijk te houden voor alle leeftijden.

Resultaat

__

Doordat we ons gericht hebben op enkel drie elementen (logboek, taken en emotie) is de applicatie eenvoudig en beperkt. Genoemde drie elementen zijn erg goed uitgewerkt. De beta versie van de applicatie is te downloaden in de Google Play Store en in de Apple App store. We communiceren naar buiten, dat dit de eerste opzet van de applicatie is. Wij staan open voor feedback en willen aan de hand daarvan, de applicatie verder ontwikkelen. De applicatie heeft ook het Eindhovens Dagblad gehaald en daardoor zijn we ook in gesprek geweest met gemeente Eindhoven.