LEEGSTAND

DATAVISUALISATIE

___

Opdracht

__

Voor deze opdracht werden coördinaten opgegeven, die mij naar een bepaald deel van Eindhoven leidden. Op de betreffende locatie heb ik inspiratie opgedaan en een (maatschappelijk) probleem gevonden. Aan de hand van dat probleem heb ik onderzoek gedaan. Ik heb daarvoor gesprekken gevoerd met bewoners en passanten. Van alle informatie die ik verzameld heb, heb ik een datavisualisatie gemaakt. Die maakt de data zichtbaar en overzichtelijk.

Via de opgegeven coördinaten kwam ik in Woensel (Eindhoven) uit. In dit winkelcentrum was veel leegstand in winkel- en bedrijfspanden. Dat was voor mij aanleiding om mijn onderzoek te richten op de leegstand in winkelpanden. Vervolgens heb ik deze probleemstelling ook toegepast op het winkelcentrum van Eindhoven. Hier is het probleem nog groter, mede door de faillissement van V&D.

Ik heb met verschillende winkeliers, klanten en passanten gesproken, om te peilen hoe zij de leegstand in het centrum ervaren. Daarnaast heb ik ook perspublicaties en literatuur over dit onderwerp opgezocht. Op basis van dit totale materiaal heb ik een datavisualisatie gemaakt.

Resultaat

__

In de uiteindelijke datavisualisatie worden de belangrijkste punten van mijn onderzoek gepresenteerd. Het eindproduct levert een beter beeld op en meer inzicht voor de gebruiker. Ter afsluiting van mijn onderzoek heb ik (mogelijk) innovatieve oplossingen gepresenteerd. In de praktijk wordt leegstand in winkelcentra vaak getolereerd en/of geaccepteerd. Doorgaans heeft dat te maken met zakelijke redenen. Zoals bijvoorbeeld de (te) hoge huurprijzen. Als er al invulling plaatsvindt, dan is dat vaak via een outlet-constructie of een uitzendbureau. De kwaliteit van het winkelcentrum als totaal gaat er doorgaans niet op vooruit. Mogelijk innovatieve oplossingen zijn:

Het (tijdelijk) invullen van lege winkelruimtes door zogenaamde pop-up winkels, die zich richten op zowel online verkoop als op het fysiek winkelen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan creatieve mensen die zelfgemaakte producten verkopen. Die producten zouden ook ter plekke worden vervaardigd of afgewerkt. Je ziet deze formule wel op kunstmarkten en buitenlandse markten.

Een andere mogelijkheid is om door middel van nieuwe technologie, zoals virtual reality, een hele nieuwe beleving te creёren. Zo’n lege ruimte kan dan gevuld worden met een interactieve beleving, waardoor je even de realiteit ontvlucht. Dat zorgt voor een funfactor. Het kan het geheel van het winkelcentrum aanzienlijk verlevendigen.